Ako vybrať správne tepelné čerpadlo

Pri vyberaní optimálneho tepelného čerpadla sa mnohí môžu cítiť stratení, preto vám ponúkame návod, ako sa v týchto vodách zorientovať.

V rámci konštrukcie rodinného domu je kľúčové správne selektovať technologické vybavenie, ktoré umožní vytvorenie ideálnych životných podmienok pre domácnosť. Súčasné technológie poskytujú vysokú úroveň  inteligencie a online komunikáciu. Ich hlavnou úlohou je zabezpečiť kúrenie, ohrev vody, chladenie a vetranie, ideálne s recirkuláciou tepla.

Tepelné čerpadlo by malo byť hlavným zdrojom pre vykurovanie a chladenie domu. Je dôležité určiť, ktorá technológia tepelného čerpadla - či už zem-voda, voda-voda alebo vzduch-voda - bude pre vaše podmienky najvhodnejšia.

Zamyslite sa nad potrebou chladenia počas letných mesiacov.

Moderné, dobre izolované domy majú tendenciu sa prehrievať a vďaka izolácii sa ťažko zbavujú nahromadeného tepla. Tepelné čerpadlá typu zem-voda alebo voda-voda môžu byť výhodné, poskytujú lacný chlad počas leta a v zime slúžia ako efektívny zdroj tepla.

Je dôležité zistiť, ako si výrobca poradil s hlučnosťou tepelných čerpadiel. Bez dodržiavania štandardov normy by ste mohli skončiť s rušivým zariadením, ktoré by mohlo narušovať pokoj vás aj vašich susedov.

Pri tepelných čerpadiel vzduch-voda je kľúčové ich umiestnenie tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu šíreniu hluku.

Kvalita servisu je rovnako dôležitá ako samotná inštalácia zariadenia. V prípade problémov, najmä počas vykurovacej sezóny, sa preukáže neoceniteľná služba servisného strediska, ktoré môže prostredníctvom online monitoringu zariadenie rýchlo opraviť alebo preventívne zasiahnuť pred jeho poruchou.

Pri porovnávaní tepelných čerpadiel je dobré zamerať sa na výkonové číslo COP, ktoré vyjadruje pomer medzi dodanou elektrickou energiou a vyprodukovaným teplom. Hodnota COP sa mení v závislosti od pracovných teplôt, napríklad A2/W35 označuje pracovnú teplotu primárneho média 2 °C a teplotu výstupnej vykurovacej vody 35 °C.

Vždy sa odporúča objednať tepelné čerpadlo v kompletnom balíku, vrátane inštalácie, ktorý by mal obsahovať záruku nielen na samotné čerpadlo, ale aj na jeho integráciu do systému. Spustenie a záručný servis sú neoddeliteľnou súčasťou celého vykurovacieho projektu.

Bežné tepelné čerpadlo by malo byť schopné pokryť až 95 % ročnej potreby tepla pre kúrenie a ohrev vody. Druhý, bivalentný zdroj by mal prispieť maximálne 10 % tepla ročne, pričom sa využíva hlavne v prípade extrémne nízkych teplôt, najmä pri systémoch vzduch-voda.

Pri návrhu ideálneho vykurovacieho systému je potrebné zohľadniť mnoho faktorov, vrátane energetických potrieb domu, počtu a potrieb obyvateľov, lokality inštalácie, veľkosti pozemku a ďalších. Náklady na navrhnutie systému sú malou časťou celkovej ceny a sú zarátané do celkových nákladov.

Stojíme vám k dispozícii s odbornými radami pri navrhovaní systému. Využite našu ponuku pre získanie profesionálneho návrhu vášho vykurovacieho systému.