Kontakt | e-instal

Kontaktné údaje

PROFIINSTAL MK s. r. o.
Malé Kršteňany 229
958 03 Malé Kršteňany
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 944 602 504, +421 918 282 521
E-mail: info@e-instal.sk

Kamenná prevádzka
nemáme kamennú predajňu

Fakturačné údaje

Obchodné meno: PROFIINSTAL MK s. r. o.
Sídlo spoločnosti: Malé Kršteňany 229, 958 03 Malé Kršteňany

IČO: 53901126
IČ DPH: SK2121519246 (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 29.06.2021 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka 42088/R.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK38 0200 0000 0044 9369 2655
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Číslo účtu: 4493692655 / 0200

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Slovensko

Telefón: +421 32 640 01 09
E-mail: tn@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj