Postup pri vybavení dotácie na tepelné čerpadlá

Postup pri vybavení dotácie na tepelné čerpadlá. Na tepelné čerpadlo môžete získať až 4 370,-Eur! Pomôžeme vám s výberom. Aký je postup?

Všetko začína návrhom a cenovou ponukou, ktorú vám vypracujú naši odborníci. V cenovej ponuke Vám presne vypočítame, koľko bude štátna podpora „Zelená domácnostiam“ , a tiež Vám poskytneme informácie aj o Vašom doplatku. Neváhajte nás kontaktovať pretože inštalácia tepelného čerpadla, prípadná výmena za strarý kotol je veľmi rýchla a jednoduchá!

Ako postupovať pri získavaní finančných príspevkov na tepelné čerpadlá?

V oblasti financovania tepelných čerpadiel a súvisiacich grantov sa mnohí môžu cítiť stratení, preto vám ponúkame návod, ako sa v týchto vodách zorientovať.

 

1. Oboznámte sa s pravidlami a neváhajte nás kontaktovať

Začnite tým, že zistíte, či je vaša domácnosť v rodinnom alebo bytovom dome oprávnená získať príspevky na malé zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie. Informácie nájdete v Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a v špecifických podmienkach vyhlásených pre jednotlivé kola podpory.

 

2. Zvolte si vhodný obnoviteľný zdroj energie

Zvážte, ktorý typ obnoviteľného zdroja energie je vhodný pre vaše potreby a domácnosť, keďže každý má svoje výhody a nevýhody a vyžaduje určité podmienky pre inštaláciu.

 

3. Vyberiete zariadenie

Predstavíme vám technické riešenia a cenové ponuky, z ktorých si vyberiete tie, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám a rozpočtu. Tieto informácie potom využijete pri vyplnení žiadosti o poukážku v ďalšom kroku.

 

4. Podpíšeme zmluvu

Keď si vyberiete zariadenie, uzavrieme zmluvu. Poukážka na finančný príspevok je platná 3 mesiace od dátumu vystavenia. Do tohto obdobia vám zariadenie nainštalujeme a môžete požiadať o vyplatenie finančného príspevku. Vyplatenie garantujeme najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky.

 

5. Vyplníte žiadosť o poukážku

Žiadosť vyplňujete elektronicky. Stiahnuť si ju môžete z relevantného zdroja a presné inštrukcie nájdete v informačnom systéme. Neodkladajte prípravu a v prípade otázok kontaktujte konzultačné centrá alebo našich pracovníkov včas. Po vyplnení žiadosti vám príde verifikačný e-mail s odkazom, ktorým potvrdíte váš záujem o poukážku. Neodkladajte potvrdenie, pretože poradie žiadostí závisí od času potvrdenia. Žiadosti čakajúce na vydanie poukážky možno upravovať až do ich vydania po prihlásení sa do informačného systému.

 

6. Uplatnite poukážku do 30 dní

Zmluvu a poukážku obdržíte poštou. Obidve exempláre zmluvy musí podpísať zástupca domácnosti a jeden z nich, ktorý nám vrátite a odovzdáte SIEA, musí mať úradne overený podpis. Skontrolujte, kto je oprávnený konať za domácnosť, v prípade viacerých vlastníkov je potrebné získať podpis viac ako polovice z nich a v prípade manželov podpisujú obaja. Súčasťou zmluvy sú aj vyhlásenia o oprávnenosti a splnení podmienok pre vydanie poukážky.

 

7. Realizácia inštalácie

Inštaláciu podľa vašich špecifikácií dokončíme do platnosti poukážky. Termín si dohodneme aj zmluvne, pričom je potrebné zohľadniť možný vplyv nepriaznivého počasia. Nezabudnite, že s inštaláciou sú spojené aj povinné revízie a testy zariadenia. Zariadenie musíte prevádzkovať minimálne dva roky.

 

8. Predáte nám potrebné dokumenty

Väčšinu administratívy vykonáme za vás. Predajte nám všetky potrebné dokumenty a urobte si kópie pre vlastnú potrebu. Odovzdáte nám zmluvu, poukážku, vyhlásenia o oprávnenosti a splnení podmienok na vydanie poukážky a ďalšie prílohy. Dokument o inštalácii a uvedení zariadenia do prevádzky musí byť podpísaný aj zástupcom domácnosti. Potrebné údaje na dokumentoch sú uvedené v usmerneniach pre zhotoviteľov.

 

9. Požiadame o vyplatenie poukážky

O vyplatenie poukážky požiadame do 3 mesiacov od dátumu vystavenia uvedeného na poukážke. Okrem všetkých potrebných dokumentov a fotografií z inštalácie, ktoré si zabezpečíme, je potrebné predložiť kompletnú žiadosť.

 

10. Úloha SIEA

SIEA určí detaily faktúry, ktorú vám vystavíme po dokončení inštalácie, podľa špecifického usmernenia. Aby bolo možné vyplatiť poukážku, inštalácia musí byť vykonaná v rozsahu špecifikovanom na poukážke a nesmie sa meniť počet nainštalovaných zariadení. SIEA vyplatí poukážku nám, ak sú splnené všetky podmienky:

  • ak je žiadosť o preplatenie poukážky úplná
  • ak je suma na poukážke nižšia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú sumu uvedenú na poukážke
  • ak je suma na poukážke vyššia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA 50 % celkových oprávnených výdavkov zaokrúhlených na celé číslo smerom nadol